BABEX
Via: blog.woningadviseurs.nl

Hogere belastingvrije schenking vanaf 1 oktober

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 kan men een hoger bedrag belastingvrij schenken, mits het geld in de kosten voor een woning worden gestoken. De maximale  vrijstelling is op dit moment €51.407 en deze wordt verhoogd naar €100.000. Een andere belangrijke verandering is dat de schenking niet alleen geldt voor ouders naar kind(eren) tussen de 18 en 40 jaar, maar iedereen mag een schenking doen aan een familielid, vriend of derde.

Aflossen hypotheek

via: www.bnr.nl

via: www.bnr.nl

De verhoging van de belastingvrije schenking geldt ook voor het afbetalen van een restschuld van een verkochte eigen woning en deze verhoging is blijvend. Andere mogelijkheden zijn het geld gebruiken voor een verbouwing, aankoop van een nieuwe woning of voor het aflossen van de hypotheek. Uit cijfers van Bureau Krediet Registratie bleek eerder al dat in het eerste kwartaal van 2013 het aantal wanbetalers van hypotheken steeg met ruim 25%, De belastingvrije schenking kan mensen met een hypotheekschuld helpen, doordat zij een deel van de hypotheek kunnen aflossen met de schenking. De kosten voor de rente worden op deze manier bijvoorbeeld lager. Een huis dat onder water staat, oftewel een woning waarbij de hypotheek hoger is dan de waarde, kan de aflossing ervoor zorgen dat de hypotheeksom wordt verlaagd tot de huiswaarde. Een kanttekening is wel dat banken vaak een maximum hanteren voor het bedrag dat tussentijds op de hypotheek afgelost mag worden. Boven een bepaald percentage brengt de bank een boetebedrag in rekening om de opbrengsten die zij mislopen te compenseren.

Voordelen

Niet alleen voor de ontvanger van de schenking zijn er voordelen, ook de schenker kan er baat bij hebben. De vermogensbelasting zal lager worden, maar het kan er bij ouderen vooral voor zorgen dat de eigen bijdrage voor een  verpleeghuis minder wordt. Sinds op 1 januari 2013 de regels voor de eigen bijdrage in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zijn veranderd, wordt er van mensen met een eigen vermogen een hogere eigen bijdrage verwacht. Dit betekent dat ouderen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen uit de pensioen en AOW, hun vermogen langzaam opmaken. Een groot bedrag schenken aan de kinderen kan er dan voor zorgen dat de eigen bijdrage voor het verpleegtehuis minder wordt.

Afbeelding via blog.woningadviseurs.nl

Reacties gesloten.