BABEX
mantelzorgwoning_plaatsing_4

Steeds meer ouderen in de achtertuin

Zorgbehoevende mensen moeten noodgedwongen steeds langer zelfstandig thuis wonen. In de komende jaren zijn er nog niet genoeg geschikte woonvormen beschikbaar. Ondernemers zien dan ook brood in een flexibele oplossing: tijdelijke mobiele huisjes in de achtertuin. 

Zeker vijftien bedrijven zijn actief bezig met deze opkomende markt. De bedoeling is dat vader en/of moeder in een minihuisje achter in de tuin van één van de kinderen gaat wonen, zodat deze de hoognodige zorg kunnen verlenen. Wanneer de woonruimte niet meer nodig is, wordt het gewoon weggehaald. Het aanbod is al stevig variërend, blijkt uit onderzoek van de NOS.

Woningcorporaties

Pasaan was het eerste bedrijf dat mobiele mantelzorgwoningen introduceerde in Nederland. Het bedrijf zag de vraag in het afgelopen jaar vervijfvoudigen en heeft inmiddels tientallen mantelzorgwoningen geplaatst. Ook woningcorporaties tonen steeds meer interesse in de woningen. Voor grootschalige investeringen zijn ze echter nog huiverig. Pasaan is marktleider, maar alle vijftien bedrijven zien de vraag toenemen.

Knelpunten

Zo merkt Marc Geboer van GenG Unitservices dat gemeenten in de afgelopen drie maanden steeds makkelijker vergunningen verstrekken.Volgens hem beseffen gemeenten dat de kabinetsplannen gaan leiden tot de behoefte aan goede mantelzorgoplossingen. Toch is voor veel bedrijven de huidige wetgeving nog een struikelblok. Op dit moment verschilt het nog per gemeente of regio of je in aanmerking komt voor een vergunning. Het kabinet is van plan het bijplaatsen van mantelzorgwoningen in de loop van 2014 makkelijk te maken, en onder bepaalde voorwaarden zelfs vergunningvrij. Naar verwachting kan de markt dan een vlucht nemen.

Reacties gesloten.